იანვარი 22 2018 0Comment

„ აშენდი „ ჯგუფმა ჩაატარა კორპორატიული საღამო

„ აშენდი „ ჯგუფმა ჩაატარა კორპორატიული საღამო, სადაც მოიწვია თავისი საუკეთესო პარტნიორები და დააჯილდოვა საპატიო დიპლომებით. ასევე გამოავლინა წლის საუკეთესო თანამშრომელები რომლებიც ასევე დაჯილდოვდნენ საპატიო დიპლომებით.


Write a Reply or Comment