მარტი 07 2015 0Comment

ბავშვების დახმარება

სავაჭრო სახლი Ashendi ეხმარება გაჭირვებულ ოჯახებს.
2017 წლის აპრილში ჩვენ შევიტანეთ წვლილი პატარა ბავშვის სიცოცხლის გადარჩენაში. ჩვენი მონაწილეობის წყალობით, ავადმყოფი ბავშვის ოჯახმა შეძლო მისთვის აუცილებელი სამედიცინო დახმარების გაწევა.